Nejdůležitější barvou v alchymii byla červená. Byla symbolem života, krve a Slunce. *** The most important colour in alchemy was red. It was a symbol of life, blood and the Sun.

fotografie: